Huis van de Tolerantie

Huis van de Tolerantie organiseert groepsactiviteiten met het oog op ontmoeting, sociale actie en educatie .

Adres en contact

Brusselsestraat 332, 3000 Leuven

Over deze vereniging

Concreet krijgt dit gestalte in het opzetten van het secretariaat waar men terecht kan voor informatie en documentatie en dit zowel voor individuen als groepen en verenigingen die het charter van de Mensenrechten mee onderschrijven.

Van meet af aan is er bijzondere aandacht en energie besteed aan het tot stand brengen van een ontmoetingsplaats met een eigen identiteit waar de Leuvense vrijzinnigen samen met anderen zich “thuis” weten.