Radioclub Leuven "Antenne"

Radioclub Leuven "Antenne", één van de oudste clubs van Leuven, heeft als doel het radioamateurisme te promoten.

Adres en contact

Over deze vereniging

Radio Club Leuven "Antenne" is één van de oudste (sinds 1928!) en één van de grotere clubs van het land. In tegenstelling tot veel andere radioclubs verenigt ze mensen die belangstelling hebben voor allerlei verschillende communicatietechnieken, waarbij het accent ligt op de technische aspecten: elektronica, verschillende communicatievormen, voortplanting van radiosignalen, enz …

Overeenkomstig de principes van de radioamateurwereld staat het lidmaatschap voor iedereen open: onder radioamateurs wordt niet gelet op godsdienst, ras of politiek. Om aan te sluiten hoef je nog geen zendmachtiging te hebben; er zijn ook heel wat leden die zich bvb. toeleggen op luisteren naar kortegolf-omroepstations. Wil je toch een licentie dan helpt de club je bij de voorbereiding van het BIPT-examen.

De vergaderingen gaan door elke vrijdagavond vanaf 20 u. Er worden ook cursussen gegeven voor beginnende zendamateurs die zich voorbereiden op het examen van het BIPT. Kom gerust eerst eens vrijblijvend kennis maken op een vrijdagavond.  Je zal verrast zijn over de goede sfeer! Kijk eens op de pagina met de kalender van de website van RadioClub Leuven voor een overzicht van de activiteiten dit trimester. Wellicht kan je ook terecht bij een amateur in je buurt. Ogen open en even rond kijken of je geen grote antennes ziet …

  • Erkend door de stad Leuven