RVO-Society

RVO-Society wil jongeren (5 - 25 j) interesseren voor techniek en wetenschappen.

Adres en contact

Gebouw/Lokaal: Imec 1
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee

Over deze vereniging

Als logische poort tussen onderzoek en onderwijs, vertaalt RVO-Society innovatieve kennis van bedrijven en onderzoeksinstellingen in projecten en educatieve activiteiten voor jongeren. Dat kan en moet vanwege de maatschappelijke relevantie. 

De focus ligt op techniek als oplossing voor de klimaatsproblematiek en toepassingen in de (gezondheids)zorg. Een grotere wetenschappelijke geletterdheid en een grotere instroom in technische en wetenschappelijke studierichtingen (STEM), zijn daarbij de ultieme doelstellingen.

RVO-Society werd in 2000 opgericht ter nagedachtenis van Roger Van Overstraeten (RVO), de stichter en eerste algemeen directeur van imec. De hoofdpartners zijn de Vlaamse overheid en - universiteiten, imec, Agoria en Cera. 

RVO-Society onderscheidt verschillende vormen van aanbod. In hoofdzaak navormingen voor leerkrachten en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren (STEM-academies). Alle activiteiten gaan uit van de leefwereld van de jongere en ervaringsgericht leren.

De Vlaamse Minister voor Wetenschapsbeleid prees RVO-Society in 2013 als 'beste wetenschapscommunicator'. In 2014 kregen RVO-Society en Cera de Sustainable partnership award.